توسط بسیج جامعه پزشکی شهرستان اسکو صورت گرفت:
آغاز طرح شهیدرهنمون در هفت منطقه محروم تبریز
آغاز طرح رهنمون بسیج جامعه پزشکی در هفت منطقه محروم تبریزدر محلات« ایده لو، طرلان درسی، یوسف آباد، آخماقایا، شمس آباد، ۴۲متری و مایان» خدمات درمانی، پرستاری و مشاوره ای ارائه می شود.
در راستای اجرای طرح شهید دکتر رهنمون توسط بسیج جامعه پزشکی
مسئول بسیج حامعه پزشکی مراغه در این رابطه گفت: این طرح با هدف ارتقاء سطح خدمت رسانی مستمر به مناطق مرحوم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود.
جانشین بسیج جامعه پزشکی کشور در کارگاه آموزشی یکروزه در استان آ.شرقی قطب شمالغرب کشور:
احمدی هدف از اجرای طرح رهنمون را نزدیک‌کردن پزشکان بسیجی به محلات مستضعفین عنوان کرد

آخرین اخبار