توسط کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان عالی نسب انجام شد:
توسط بسیج جامعه پزشکی شهرستان مراغه انجام شد:
از آقای سهراب لوح کارمند فوریتهای پزشکی شهرستان مراغه به خاطر این عمل خداپسندانه و حمایت از رشادت ها ، از جان گذشتگی ها و فداکاری های مدافعین حرم قدردانی شد.
توسط بسیج جامعه پزشکی شهرستان مراغه انجام شد:
ویزیت رایگان در دامنه های سهند توسط بسیج جامعه پزشکی شهرستان مراغه انجام شد
توسط کانون بسیج جامعه پزشکی میانه انجام شد:
به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان میانه، عوامل اجرایی طرح بسیج سلامت طی مراسمی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند

آخرین اخبار